torsdag 23 januari 2014

Uppsalapinnens första anhalt!

Nu är Uppsalapinnens resa påbörjad. Den första hälsningen kommer från Tunabergsskolan. Även slöjdstafetten i Sverige är påbörjad och där kommer de två första hälsningarna från Valsätraskolan och Ekuddens skola i Uppsala. Den gröna pinnen kommer att fortsätta sin resa österut. Uppsalapinnen fortsätter sin resa kors och tvärs mellan skolor i Uppsala kommun.

Läs mer på Slöjdstafetten i Uppsala och Slöjdstafetten.

Uppsalapinnen på besök på Tunabergsskolan.

tisdag 7 januari 2014

Nu är Uppsalastafetten igång!

Läs mer under fliken Slöjdstafetten i Uppsala.

Ett nätverk som delar

Tack alla medverkande för en bra nätverkseftermiddag! Vi kommer att sammanställa era anteckningar från diskussionerna i grupperna och dela med er här på bloggen inom kort.

Bedömningsstöd i slöjden

Cirkatider:
15-15.15   Gemensam start
15.15-16   Sitta i grupper med bedömningsstödet
16-16.30   Återsamling och avslutningUppgift:
  1. Läs exemplen i den del av bedömningen som er grupp blivit tilldelede. Vad tycker ni om exemplen? Ger de en bra bild? Hur kan ni koppla det till ert bedömningsarbete?
  2. Komplettera med fler exempel i den tomma rutan under exemplen (skriv på klöst papper om det inte får plats). Dessa exempel kommer vi att delge alla på webbplasen så att ni får fler exempel att ta hjälp av. Alternativt skriv i det skrivbara fältet i pdf:en, spara era anteckningar och maila som bilaga till oss förstelärare.
  3. Om ni hinner: Ta er an valfritt annan bedömningsdel och fortsätt att komplettera med era exempel.

Länkar till bedömningsstöden:Nätverksträff på Västra Stenhagenskolan

Varmt välkomna på nätverksträff med slöjdlärarna i Uppsala kommun!

Dagens program:
Cirkatider 
13.00            Välkomna!
13.15            Del 1: Digitala verktyg, vi visar några exempel
13.45            Grupper: Digitala verktyg
14.15            Återsamling
14.30            Fika
15.00            Del 2: Bedömning, gemensam start
15.15            Grupper: Bedömningsstödet
16-16.30      Återsamling och avslutning
Digitala verktyg i slöjdsalen

Cirkatider 
13.15    Vi visar några exempel
13.45    Grupper
14.15    Återsamling
14.30    Fika
15.00    Del 2 Frågeställningar
  • Gå en runda och berätta för varandra hur ni använder digitala hjälpmedel i slöjden!
  • Utifrån de exempel ni fick i inledningen, vad kan du se för möjligheter i din slöjdundervisning? Vad är ditt nästa steg?
  • Om ni hinner: Gå ut på YouTube och sök på valfri slöjdteknik (gärna det engelska ordet) + tutorial. Undersök resultatet. Hittar ni något som ni kan ha nytta av i er undervisning? Hur?
Gör gärna några anteckningar om vad ni pratar om. Anteckna de digitala verktyg ni tipsar om/hittar (alternativt: skriv era tips som en kommentar till detta inlägg). På återsamlingen vill vi samla in era anteckningar för att kunna dela tipsen med övriga på webbsidan.