Om

Det här är den digitala mötesplatsen för slöjdlärare i Uppsala kommun. Här kan vi dela goda idéer och sprida information. Syftet är att bjuda in till samarbete och inspiration slöjdlärare mellan.

Vår tanke är att den här sidan i en så snar framtid som möjligt ska vara en del i Pedagog Uppsala, en sida i Uppsala kommuns regi för Uppsalas pedagoger. Tills vidare finns vi här på en blogspot-adress.

Välkomna!

Hälsningar 
Elin Winnerhed Lindkvist, förstelärare i slöjd
Elisabet Jagell, förstelärare i IT/slöjd