fredag 24 oktober 2014

Program för nätverksträffen 27/10 2014


8.30       Välkomna, presentation av oss och av dagen
              Återkoppling från 7/1
              Intro av studiematerial

9.15       FIKA

9.45       Presentation av eftermiddagens workshops
              Fjärde förmågan
              Teach meet

ca 10.30  Ut i grupper för samtal utifrån frågor

11.20      Kort samling för info om workshop-grupper

11.30      LUNCH på egen hand

12.30      Workshop 1

14.00      FIKA

14.30-16 Workshop 2 + utvärdering

fredag 17 oktober 2014

Att tala om uttrycket är en väg att gå

Om en dryg vecka har vi slöjdnätverksträff. Läs mer i det ett tidigare inlägg och anmäl dig via länken där.

På slöjdnätverksträffen 27/10 kommer ett av temana vara den fjärde förmågan: tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. På UR:s sida finns intervjuer med representanter från alla ämnesgrupper som varit med och författat de olika kursplanerna i Lgr 11. För slöjd är det Jenny Frohagen som är intervjuad och hon ger en bra bild av tankarna bakom formuleringarna i kursplanen.

På frågan om varför jämställdghet inte finns direkt uttalat i Lgr 11:s kursplan i slöjd berättar Jenny Frohagen om hur tankarna gick i gruppen som utvecklade kursplanetexten kring det här centrala och viktiga område. Slöjden har varit väldigt könsnormativt och har bidragit till att skapa könsroller som har varit väldigt negativa, menar Frohagen. Betoningen på det estetiska, kulturella och på uttrycket i föremålen är en väg att gå som hon menar ska bidra till ökad jämställdhet i slöjdundervisningen.
"Slöjdlärare kommer inte att kunna komma undan med att inte problematisera varför en elev väljer att göra rosa lådor hela tiden eller bara välja en färg. Slöjdläraren måste utmana eleven."

Lyssna själva - här är länken till podden.

Länk till intrevjun med Jenny Frohagen om mkursplanen i slöjd "Slöjden har tampats med en mossighet" på UR:s hemsida

Sy, sy, sy

UR satsar på slöjd och DIY (Do It Youtself) och har producerat nya program som riktar sig till barn och unga. Jag har sett det första programmet i serien Sy, sy, sy och jag är imponerad. Programmet ger en härlig bild av skapandeprocessen och ger många bra tips och idéer till unga textilslöjdare. På programmets sida på UR finns också en länk till mönstret som används i programmet och en arbetsbeskrivning.

Programmet är tillgängligt till och med 31 mars 2015 och jag gissar att det kan gå att hitta på URskola efter det. Här är en länk till programmet.

Nu längtar jag efter en trä- och metallvariant på det här programmet.

Här är en länk till UR-programmet Sy, sy, sy

onsdag 1 oktober 2014

Ämnesnätverksträff

Från studiedagen på
Västra Stenhagen 7 januari.
Vi välkomnar er varmt till ämnesnätverksträff för slöjdlärare i Uppsala kommun måndagen den 27/10 2014 klockan 8.30-16.00 på Sunnerstaskolan. Vi hoppas att du vill och kan komma. Du anmäler dig här (länk till anmälan).
Programmet för dagen är utformat utifrån önskemål från er och aktuella frågor för oss slöjdlärare. En del av er har lämnat in önskemål på gästföreläsare. Då vi detta tillfälle inte fått tilldelat någon budget har vi inte kunnat tillgodose det önskemålet denna gång. Vi kommer istället att bygga dagen utifrån just nätverkstanken, det vill säga att nätverkets medlemmar tillsammans skapar utveckling.

Dagen består i stort av tre delar:

1.       Introduktion av Skolverkets nya material ”Kompetensutveckling i slöjd”.
Materialet är tänkt att fungera som en kompetensutveckling för dig som arbetar som lärare i slöjd och vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.
Vi planerar starta några studiecirklar i Uppsala redan nu i höst med oss förstelärare i slöjd som samtalsledare. Har du möjlighet? Vill du delta? Hör gärna med din rektor redan innan nätverksträffen om detta kan vara en del av din utvecklingsplan. På studiedagen kommer du att få möjlighet att anmäla dig till studiecirkel.

2.     Det fjärde långsiktiga målet: ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”
Vi är många som tycker att just det fjärde målet är svårt att veta hur man ska arbeta med i skolan. Vi behöver exempel på hur man kan tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Hur har du och dina närmaste slöjdkollegor gjort? Vi vill att ni delar med er av era exempel. Ni behöver inte ha den ultimata lösningen, ni behöver inte vara klara med arbetsområdet, ni behöver bara dela med er av hur ni tänkt och hur det gått. Varje exempel bidrar till att vi får en bredare bild av hur vi kan utveckla vårt arbete med målet.
Anmäl intresse för att dela här (länk, anmäl senast 14 oktober)! Varje talare/talarpar får 7 minuter a la Teachmeet-formen. Ni får gärna visa bilder via projektor.

3.     Praktiska workshops
Eftermiddagen kommer att bestå i två pass med valbara workshops med olika slöjdande att välja bland. Vill du hålla i en workshop? Anmäl intresse att hålla i workshop här (länk, anmäl senast 14 oktober). Passen är 1,5 h och du fixar det material som behövs själv (vi kan hjälpa till med material).

Vi ser fram emot en givande dag!


Hälsningar
Elin Winnerhed Lidqvist, Västra Stenhagens skola
Elisabet Jagell, Växthusets skola
Hans Jonsson, Johannesbäcksskolan
Madeleine Hall Carlsson, Sunnerstaskolan


Bilder från Slöjdstafetten i Uppsala. Pinnen är just nu på Von Bahrs skola. Läs mer om hälsningarna från vår Uppsalastafettpinne på www.slojdstafetteniuppsala.se Den här bloggen Slöjdlärarna i Uppsala är ett digitalt forum för oss slöjdlärare i Uppsala. Administratör för bloggen är Elisabet Jagell. Hör av er på elisabet.m.jagell@uppsalaskolor.net när ni vill bidra med inlägg.