onsdag 19 november 2014

Ny leverantör för trä- och skivmaterial

Kommunen har nu fått en ny leverantör av trä- och skivmaterial till skolornas slöjdundervisning. Efter en vända i domstol har kommunen nu tecknat avtal med Holgers Stugmaterial AB. Avtalet gäller from. 2014-11-01 – 2016-10-31. Avtalet kan därefter förlängas maximalt två (2) år till. Avtalet finns publicerat i Kommers Avtal eller i den här länken.

Leverantören har uttryckt en önskan om att hålla i ett uppstartsmöte med berörda lärare. Vi håller på att hitta ett lämpligt datum och återkommer med inbjudan inom kort.


söndag 2 november 2014

Lyckad nätverksträff

Vi hade en mycket lyckad nätverksträff i måndags. 39 av kommunens slöjdlärare kom och deltog i en fullmatad dag med både teori och praktik. Enligt utvärderingarna var de allra flesta nöjda med dagen och hade fått med sig inspiration och idéer för utveckling. Nästa nätverksträff är måndag vecka 44 2015.

Vi kommer att starta tre studiecirklar i Skolverksts material Kompetensutveckling i slöjd. Ni som ännu inte anmält er kan gör det här. Om ni vill skapa egna studiecirklar kring Skolverkets material så går det också bra. Meddela oss förstelärare så att vi kan få en översikt över vilken fortbildning som vi bedriver inom slöjd i kommunen.

Nedan är lite bilder från en av eftermiddagens workshops, nämligen Skapa slöjdinstruktioner med Snapguide. Här är en länk till de Snapguides deltagarna gjorde.


4:e förmågan + dokumentationsmall

Här är min presentation och nedanför är dokumentationsmallen jag använde mig av.


Studiecirkel "Kompetensutveckling i slöjd"

Skolverkets nya material ”Kompetensutveckling i slöjd” är tänkt att fungera som en kompetensutveckling för dig som arbetar som lärare i slöjd och vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.

Vi planerar starta några studiecirklar i Uppsala redan nu i höst med oss förstelärare i slöjd som samtalsledare. Har du möjlighet? Vill du delta? Hör gärna med din rektor om detta kan vara en del av din utvecklingsplan och anmäl dig i länken nedan. 


Cirkel 1
tisdagar 15.30-17.30, Elisabet
Cirkel 2
torsdagar 15-17
Madeleine
Cirkel 3
Måndagar 15.30-17.30, Elin
1
11/11
13/11
12/1
2
2/12
27/11
26/1
3
13/1
22/1
23/2
4
10/2
5/3
16/3
5
10/3
19/3
13/4
6
7/4
16/4
4/5
7
5/5
28/5
18/5