fredag 20 januari 2017

Info inför vårterminen

Förstelärare i slöjd
Förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar
Uppsala kommun har från och med hösten 2015 utsett förstelärare som får kommunövergripande ämnesansvar och ingår i en utvecklingsgrupp. Det är välkommet då försteläraruppdraget blir tydligare och varje ämne får någon som kan driva ämnesnätverk för stimulans och utveckling i ämnet. Det här är kanske speciellt viktigt för oss som undervisar i praktiskt estetiska ämnen då våra ämnen sällan är med i kommunala satsningar.
Jag har rollen som förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar för slöjd. Jag har därmed tid och möjlighet att arbeta med slöjdlärarnätverkande.
Förstelärare i slöjd
Vi är nu sex förstelärare i slöjd i Uppsala kommun. Vi välkomnar Victor Nordgren som är ny trä- och metallslöjdlärare på Vaksalaskolan och förstelärare. Övriga förstelärare i slöjd är:
Hans Jonsson, Johannesbäckskolan, trä- och metall, resursskolan Pilskolan åk 3-9, grundskola åk 3-6
Magdalena Unebrand,  Björkvallskolan, åk 6-9, textil
Viktoria Rydberg,  Storvretaskolan, åk 3-5, textil
Madeleine Hall Carlsson, Sunnersta, åk 3-5, textil
och jag, Elisabet Jagell, Växthuset, åk 3-5, trä- och metall
Fortbildning
Slöjdens estetiska och kulturella uttryck
Nu har stödmaterialet ”Slöjdens estetiska och kulturella uttryck” publicerats. När vi på ämnesdagen frågade om intresse att delta i en studiecirkel med fokus på slöjdens estetiska och kulturella uttryck var intresset mycket stort. Vi förstelärare ska träffas i början av februari och kommer då att planera en studiecirkel utifrån det nya stödmaterialet. I mitten av februari hoppas vi kunna komma med information och tider för studiecirkelträffarna. Vi kommer då att utgå från den intresseanmälan ni gjorde ämnesdagen. Det blir 3-4 träffar under vårterminen.
Studiecirkel ”Kompetensutveckling i slöjd”
Vi har under flera terminer haft studiecirklar kring Skolverkets kurs ”Kompetensutveckling i slöjd”. Materialet rör betyg och bedömning i slöjd. Intresset var för lågt för att vi ska kunna ordna fler studiecirklar under det här läsåret. Fler möjligheter kan komma kommande läsår.
Språkutveckling i slöjden
Skolverket har hörsammat kritiken om att Läslyftsmodulerna innehållit för svag koppling till de estetiska ämnena. De vinnlägger sig nu om att skapa filmer och material där exempel från praktiskt-estetiska klassrum visas. I den nya modulen ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” finns flera filmer där språkutveckling estetisk verksamhet lyfts fram. Ett exempel är från min slöjdsal där de spelade in två filmer i höstas. En är redan publicerad (Stötta muntlighet http://bit.ly/2iSXskw) och den andra beräknas publiceras i februari.
Uteslöjd
På ämnesdagen berättade Anna från Naturskolan om deras arbete och gav exempel på möjligheter till slöjdkopplingar som finns. På frågan om vi slöjdlärare skulle vilja ha fortbildning i hur man kan arbeta med uteslöjd var intresset stort. Vi återkommer med info om detta.

Nätverk för slöjdlärare
Nätverk för slöjdlärare
En av huvuduppgifterna för oss förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar är att leda ämnesnätverk i kollegialt lärande. En del av arbetet är att ordna ämnesdagen måndag vecka 44. Under våren finns ingen av kommunen fastställd ämnesdag. Det är du och vi tillsammans som är nätverket. Jag tar gärna emot idéer för hur nätverket kan utvecklas vidare.
Bloggen Slöjdlärarna i Uppsala – en digital mötesplats
Inför ämnesdagen den 7/1 2014 startade vi som ordnade den studiedagen en blogg som digital mötesplats. Bloggen har använts sporadiskt sedan dess för att tipsa om slöjdaktuellt som kan röra oss slöjdlärare i Uppsala. Bloggen hittar du på adressen: http://slojdlararnaiuppsala.blogspot.se/
Nuförtiden är våra olika digitala sociala arenor ofta sammankopplade. Vi har därför även en Facebookgrupp för slöjdlärarna i Uppsala https://www.facebook.com/groups/slojdlararnaiuppsala/ där några av er redan är med. Vi välkomnar fler. En Facebookgrupp är ett lätt och smidigt sätt att hålla sig uppdaterad och att utbyta tankar, ställa frågor och få svar i kollegialt lärande. Vi puffar oftast för nya inlägg på bloggen genom inlägg i Facebookgruppen.


Avslutningsvis två tips:

Tips 1! Filosofiska rummet, Handen och tanken: Podavsnitt där keramiker Pernilla Norrman, handkirurg Göran Lundborg och hemslöjdskonsulent Niclas Flink diskuterar handens betydelse i vår visuellt fixerade värld. http://t.sr.se/2h8KoXo

Tips 2! Hemsida: Slöjdlärarportalen är en digital plattform där slöjdlärare, lärarutbildare och forskare från hela landet träffas för att diskutera slöjdundervisningen i skolan. http://slojdlararportalen.se/

fredag 9 december 2016

Slöjd-julkalender

Kanske ni har några minuter över på lektionerna så här i december? Då kan ni passa på att titta på vår Slöjd-julkalender där ni får möjlighet att öva på slöjdord. Titta tillsammans, pausa, gissa, titta lite till, pausa, gissa och så vidare.

Ni hittar kalendern på vår slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset.

Nedan är lucka 8. Klicka här för att se alla!


onsdag 9 mars 2016

Välkomna på täljkurs!

Hemslöjdskonsulenterna i Uppland bjuder in till en täljkurs i april. Se mer info nedan.

Se också den inspirarande filmen om brittiska Peter Galbert som täljer skedar i färskt trä:torsdag 25 februari 2016

Att snickra ett språk - arbeta språkutvecklande i slöjdsalen

"Man kan fortsätta att göra det man redan gör och så behöver man bara ställa in skärpan på lite andra saker. Man behöver sätta på sig lite andra glasögon och så träder det fram ganska tydligt sen vad man kan göra för små justeringar bara för att man ska kunna snickra sig till ett språk". 

Den som säger det här är snickeriläraren Kennet Gonzalez på Enskede gårds gymnasium som i ett tätt samarbete med Emmy-Linda Svensson, lärare i svenska som andraspråk arbetar språkutvecklande i skolans snickeri.

Det senaste avsnittet av Didaktorn är verkligen en inspirationskälla för oss som har möjligheten att kunna utmana och utveckla språk i våra slöjdsalar.

Här är länk till avsnittet: Didaktorn - Att snickra ett språk

Photo credit: dolbinator1000 via Foter.com / CC BY

tisdag 1 december 2015

Vill du lära dig slöjdblogga med dina elever?

I samarbete med Webbstjärnan håller jag en workshop speciellt för dig som är slöjdlärare. Bloggen är ett utmärkt forum för att visa vad eleverna gör i slöjden och för att använda som lärplattform i undervisningen.

Kom igång med Webbstjärnan - en workshop

En praktisk workshop för lärare med målet att ge dig som lärare kunskaper i bloggverktyget WordPress för att du ska kunna arbeta med Webbstjärnan tillsammans med dina elever i skolan.
Webbstjärnans workshop ger dig de nödvändiga kunskaperna du behöver för att komma igång med webbpublicering. Dessutom får du inspiration från andra projekt och tips på hur du kan lägga upp arbetet.
Vi kommer att arbeta med webbpubliceringsverktyget WordPress och du behöver en sajt att arbeta med, som du skapar här hos Webbstjärnan (om du inte redan har en via Webbstjärnan).

Praktiska detaljer
Tid: 15:00 - 18:00 den 27 januari 2016
Plats: Fyrisborg, Fyrisborgsvägen 1 i Uppsala
Material: Ta med en egen dator med trådlöst nätverkskort.
Workshopledare: Elisabet Jagell

Inför workshopen
Vi vill att du ska vara förberedd, för att du ska få ut så mycket som möjligt av workshopen. Därför behöver du göra två saker innan workshopen.

1. Du behöver registrera ett lärarkonto på Webbstjärnan och skapa en webbplats som du ska arbeta med tillsammans med dina elever. Om du ska samarbeta med en kollega behöver bara en av er skapa en webbplats.
2. Gå kursen "Kom igång med Webbstjärnan" så att du har kött på benen inför workshopen. Har du inget inlogg på kursportalen kan du registrera dig här eller höra av dig till oss så hjälper vi dig.


Observera att det är fyra saker du behöver göra:
1. anmäla dig till kursen
2. registrera lärarkonto hos Webbstjärnan
3. skapa webbplats
4. registrera dig som användare på Webbstjärnans kursportal och gå kursen "Kom igång med Webbstjärnan" innan själva workshoptillfället.