torsdag 27 mars 2014

Traditionella mönster som inspirationskälla åk 9

Jag inledde våren med ett tema i åk 9 där utgångspunkten var att tillverka ett armband man vill ha på sig och traditionella mönster skulle vara inspirationskällan. Jag märkte att eleverna var väldigt begränsade i sin kreativitet och jag hade svårt att få med dem på tåget. Någon annan som jobbat med traditioner, design och kulturhistoria som inspiration som kan delge sina idéer om hur man jobbat??

Mitt bidrag var att tillverka smycketrädet som armbanden skulle hänga på. Jag använde toppen av julgranen, täljde och målade samt skruvade fast den i en "fot".

fredag 21 mars 2014

Vill du lärarlyfta din behörighet?

Göteborgs universitet ger ytterligare en termin i Lärarlyftet II där du som har en lärarexamen med saknar behörighet i slöjd har möjlighet att på distans och på deltid läsa in så att du kan få behörighet. Du som har lärarbehörighet i ett annat ämne för årskurs 1-6 eller 4-6 kan få behörighet i slöjd årskurs 1-9. Du som har behrighet i annat ämne för årskurs 7-9 får slöjdbehörighet för årskurs 7-9.
Här hittar du mer information om kursen.

Jag läser min sista termin på den här utbildningen och jag är väldigt nöjd med kursens upplägg. I maj har jag min behörighet i slöjd för årskurs 1-9.

Sista ansökningsdag är 15 april. Prata med din rektor som kan ge dig vidare information om hur du får beviljat Lärarlyft. Kommunen erhåller en viss ersättning från staten för dina studier. I samråd med din rektor kan du göra upp vad pengarna ska användas till. Det kan röra sig om vikarie, kurslitteratur, resor etcetera. Här du lära mer om statsbidraget.

För att göra ansökan behöver du ha blanketten "Huvudmannens godkännande" ifylld. Den finns att ladda ner här (se högerspalten).

Lärarlyftet II i slöjd ges även på:
Konstfack, ger behörighet för årskurs 7-9
Umeå Universitet, ger behörighet för årskurs 1-3/4-6