fredag 21 mars 2014

Vill du lärarlyfta din behörighet?

Göteborgs universitet ger ytterligare en termin i Lärarlyftet II där du som har en lärarexamen med saknar behörighet i slöjd har möjlighet att på distans och på deltid läsa in så att du kan få behörighet. Du som har lärarbehörighet i ett annat ämne för årskurs 1-6 eller 4-6 kan få behörighet i slöjd årskurs 1-9. Du som har behrighet i annat ämne för årskurs 7-9 får slöjdbehörighet för årskurs 7-9.
Här hittar du mer information om kursen.

Jag läser min sista termin på den här utbildningen och jag är väldigt nöjd med kursens upplägg. I maj har jag min behörighet i slöjd för årskurs 1-9.

Sista ansökningsdag är 15 april. Prata med din rektor som kan ge dig vidare information om hur du får beviljat Lärarlyft. Kommunen erhåller en viss ersättning från staten för dina studier. I samråd med din rektor kan du göra upp vad pengarna ska användas till. Det kan röra sig om vikarie, kurslitteratur, resor etcetera. Här du lära mer om statsbidraget.

För att göra ansökan behöver du ha blanketten "Huvudmannens godkännande" ifylld. Den finns att ladda ner här (se högerspalten).

Lärarlyftet II i slöjd ges även på:
Konstfack, ger behörighet för årskurs 7-9
Umeå Universitet, ger behörighet för årskurs 1-3/4-6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar