tisdag 8 april 2014

Slöjdkonferens med rikt innehåll

Efter två fullmatade dagar på slöjdkonferens i Stockholm känner jag mig riktigt slöjdboostad. Genom en bred kavalkad med olika föreläsare som tagit upp olika aspekter på slöjd, från gerillaslöjd till bedömning och äventyrsslöjd, har en rik och mångfacetterad bild av vårt ämne målats upp. 

Konferensen fick mycket kritik i Facebook-gruppen Nationellt centrum för slöjd när den utannonserades på grund av det dyra priset. Den fullsatta aulan vittnar antagligen om fortbildningssvältfödda slöjdlärarnas goda förmåga att övertala sina rektorer att bekosta konferensavgiften. 

Slöjdfortbildning är ovanlig upplyser gamla slöjdlärarrävar mig om under konferensens fikapauser. Tydligen har det inte funnits fortbildning som är skräddarsydd för just slöjd att tillgå de senaste åren. Som SO och svensklärare är jag van att kunna välja och vraka bland fortbildning. Som ny slöjdlärare under pågående utbildning har jag inte hunnit märka av den här bristen. Jag var lite tveksam till att anmäla mig till konferensen eftersom jag som slöjdläarrstudent redan får så mycket input i ämnet, men jag är nu väldigt glad över att ha deltagit. 

Var konferensen värd priset? Jag tycker fortfarande att konferensen var fasligt dyr, men innehållet och arrangemanget var väldigt bra. Jag är "boostad" och nöjd, men jag önskar samtidigt att kommande liknande konferenser skulle ha ett pris som möjliggjorde för fler slöjdlärare att delta. Jag tror att priset var en hög tröskel för många slöjdlärares möjligheter att delta.

Fikapauserna är konferensens "backchannel" där slöjdlärare från olika delar av landet nätverkar, utbyter erfarenheter, jämför verksamheter och förutsättningar samt inspirerar och inspireras.

Bland talarna på konferensen fanns många guldkorn.

Barbro Sköldenberg berättade om projektet Nalleresan där hennes elevers slöjdsydda nalle rest runt i Sverige och samlat hälsningar från skolbarn från olika delar av landet. Hon delade med sig av erfarenheter av vinsterna hon erfarit med att göra eleverna till skribenter på nätet. Läs mer om projektet på www.nalleresan.se.

Barbro Sköldenberg berättar även om det nya
slöjdblogg-projektet REdesignIT
Leif Blomqvist berättade om sin flippade slöjdsal där hans genom sina egenproducerade instruktionsfilmer fått mer tid till att vara närvarande i elevernas lärande. Instruktionsfilmerna finns samlade på hans slöjdblogg www.sarlaslojd.wordpress.com.

Den flippade slöjdsalen hjälper pedagogen att
se lärandet menar Leif Blomqvist
Idag kickstartades konferensdagen igång med bloggerskan Frida Arnqvist Engström. Frida är frilansande journalist, föreläsare och författare. Sedan 2008 har hon generöst delat med sig av sina slöjdspaningar på bloggen Kurbits.nu. Vi fick en mängd mustiga exempel på slöjduttryck i vårt moderna samhälle i form av till exempel garngraffiti, gerillaslöjd och craftivism. Om du inte redan gör det – börja följa hennes blogg www.kurbits.nu

Frida Arnqvist Engström visar exempel på hängivna
slöjdares slöjdtatueringar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar