fredag 21 augusti 2015

Webbinarium: Slöjd i klassrummet – en utvärdering

Skolverket har genomfört en utvärdering i ämnena bild, musik och slöjd i grundskolans årskurs 6 och 9. Totalt omfattar studien drygt 1 200 lärare och deras elever. Resultaten presenteras på Skolverkets webbplats i början av september.
Veckan efter kommer Skolverket att anordna webbsända seminarier där resultaten presenteras. På seminarierna har du även möjlighet att diskutera med de forskare som anlitats för att analysera resultaten.

Syftet med utvärderingen är att:
  • ge en nationell bild av undervisningens förutsättningar och hur den bedrivs
  • visa vilka kunskaper och betygsresultat eleverna har i de tre ämnena
  • visa på både de styrkor och de utmaningar som finns i ämnena bild, musik och slöjd.

Webbinariet för slöjd är 9 september klockan 15:30–16:30.

Jag gissar att det kommer att finnas tillgängligt att titta på även efter sändningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar