fredag 20 januari 2017

Info inför vårterminen

Förstelärare i slöjd
Förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar
Uppsala kommun har från och med hösten 2015 utsett förstelärare som får kommunövergripande ämnesansvar och ingår i en utvecklingsgrupp. Det är välkommet då försteläraruppdraget blir tydligare och varje ämne får någon som kan driva ämnesnätverk för stimulans och utveckling i ämnet. Det här är kanske speciellt viktigt för oss som undervisar i praktiskt estetiska ämnen då våra ämnen sällan är med i kommunala satsningar.
Jag har rollen som förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar för slöjd. Jag har därmed tid och möjlighet att arbeta med slöjdlärarnätverkande.
Förstelärare i slöjd
Vi är nu sex förstelärare i slöjd i Uppsala kommun. Vi välkomnar Victor Nordgren som är ny trä- och metallslöjdlärare på Vaksalaskolan och förstelärare. Övriga förstelärare i slöjd är:
Hans Jonsson, Johannesbäckskolan, trä- och metall, resursskolan Pilskolan åk 3-9, grundskola åk 3-6
Magdalena Unebrand,  Björkvallskolan, åk 6-9, textil
Viktoria Rydberg,  Storvretaskolan, åk 3-5, textil
Madeleine Hall Carlsson, Sunnersta, åk 3-5, textil
och jag, Elisabet Jagell, Växthuset, åk 3-5, trä- och metall
Fortbildning
Slöjdens estetiska och kulturella uttryck
Nu har stödmaterialet ”Slöjdens estetiska och kulturella uttryck” publicerats. När vi på ämnesdagen frågade om intresse att delta i en studiecirkel med fokus på slöjdens estetiska och kulturella uttryck var intresset mycket stort. Vi förstelärare ska träffas i början av februari och kommer då att planera en studiecirkel utifrån det nya stödmaterialet. I mitten av februari hoppas vi kunna komma med information och tider för studiecirkelträffarna. Vi kommer då att utgå från den intresseanmälan ni gjorde ämnesdagen. Det blir 3-4 träffar under vårterminen.
Studiecirkel ”Kompetensutveckling i slöjd”
Vi har under flera terminer haft studiecirklar kring Skolverkets kurs ”Kompetensutveckling i slöjd”. Materialet rör betyg och bedömning i slöjd. Intresset var för lågt för att vi ska kunna ordna fler studiecirklar under det här läsåret. Fler möjligheter kan komma kommande läsår.
Språkutveckling i slöjden
Skolverket har hörsammat kritiken om att Läslyftsmodulerna innehållit för svag koppling till de estetiska ämnena. De vinnlägger sig nu om att skapa filmer och material där exempel från praktiskt-estetiska klassrum visas. I den nya modulen ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” finns flera filmer där språkutveckling estetisk verksamhet lyfts fram. Ett exempel är från min slöjdsal där de spelade in två filmer i höstas. En är redan publicerad (Stötta muntlighet http://bit.ly/2iSXskw) och den andra beräknas publiceras i februari.
Uteslöjd
På ämnesdagen berättade Anna från Naturskolan om deras arbete och gav exempel på möjligheter till slöjdkopplingar som finns. På frågan om vi slöjdlärare skulle vilja ha fortbildning i hur man kan arbeta med uteslöjd var intresset stort. Vi återkommer med info om detta.

Nätverk för slöjdlärare
Nätverk för slöjdlärare
En av huvuduppgifterna för oss förstelärare med kommunövergripande ämnesansvar är att leda ämnesnätverk i kollegialt lärande. En del av arbetet är att ordna ämnesdagen måndag vecka 44. Under våren finns ingen av kommunen fastställd ämnesdag. Det är du och vi tillsammans som är nätverket. Jag tar gärna emot idéer för hur nätverket kan utvecklas vidare.
Bloggen Slöjdlärarna i Uppsala – en digital mötesplats
Inför ämnesdagen den 7/1 2014 startade vi som ordnade den studiedagen en blogg som digital mötesplats. Bloggen har använts sporadiskt sedan dess för att tipsa om slöjdaktuellt som kan röra oss slöjdlärare i Uppsala. Bloggen hittar du på adressen: http://slojdlararnaiuppsala.blogspot.se/
Nuförtiden är våra olika digitala sociala arenor ofta sammankopplade. Vi har därför även en Facebookgrupp för slöjdlärarna i Uppsala https://www.facebook.com/groups/slojdlararnaiuppsala/ där några av er redan är med. Vi välkomnar fler. En Facebookgrupp är ett lätt och smidigt sätt att hålla sig uppdaterad och att utbyta tankar, ställa frågor och få svar i kollegialt lärande. Vi puffar oftast för nya inlägg på bloggen genom inlägg i Facebookgruppen.


Avslutningsvis två tips:

Tips 1! Filosofiska rummet, Handen och tanken: Podavsnitt där keramiker Pernilla Norrman, handkirurg Göran Lundborg och hemslöjdskonsulent Niclas Flink diskuterar handens betydelse i vår visuellt fixerade värld. http://t.sr.se/2h8KoXo

Tips 2! Hemsida: Slöjdlärarportalen är en digital plattform där slöjdlärare, lärarutbildare och forskare från hela landet träffas för att diskutera slöjdundervisningen i skolan. http://slojdlararportalen.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar