onsdag 1 oktober 2014

Ämnesnätverksträff

Från studiedagen på
Västra Stenhagen 7 januari.
Vi välkomnar er varmt till ämnesnätverksträff för slöjdlärare i Uppsala kommun måndagen den 27/10 2014 klockan 8.30-16.00 på Sunnerstaskolan. Vi hoppas att du vill och kan komma. Du anmäler dig här (länk till anmälan).
Programmet för dagen är utformat utifrån önskemål från er och aktuella frågor för oss slöjdlärare. En del av er har lämnat in önskemål på gästföreläsare. Då vi detta tillfälle inte fått tilldelat någon budget har vi inte kunnat tillgodose det önskemålet denna gång. Vi kommer istället att bygga dagen utifrån just nätverkstanken, det vill säga att nätverkets medlemmar tillsammans skapar utveckling.

Dagen består i stort av tre delar:

1.       Introduktion av Skolverkets nya material ”Kompetensutveckling i slöjd”.
Materialet är tänkt att fungera som en kompetensutveckling för dig som arbetar som lärare i slöjd och vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning. Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.
Vi planerar starta några studiecirklar i Uppsala redan nu i höst med oss förstelärare i slöjd som samtalsledare. Har du möjlighet? Vill du delta? Hör gärna med din rektor redan innan nätverksträffen om detta kan vara en del av din utvecklingsplan. På studiedagen kommer du att få möjlighet att anmäla dig till studiecirkel.

2.     Det fjärde långsiktiga målet: ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”
Vi är många som tycker att just det fjärde målet är svårt att veta hur man ska arbeta med i skolan. Vi behöver exempel på hur man kan tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Hur har du och dina närmaste slöjdkollegor gjort? Vi vill att ni delar med er av era exempel. Ni behöver inte ha den ultimata lösningen, ni behöver inte vara klara med arbetsområdet, ni behöver bara dela med er av hur ni tänkt och hur det gått. Varje exempel bidrar till att vi får en bredare bild av hur vi kan utveckla vårt arbete med målet.
Anmäl intresse för att dela här (länk, anmäl senast 14 oktober)! Varje talare/talarpar får 7 minuter a la Teachmeet-formen. Ni får gärna visa bilder via projektor.

3.     Praktiska workshops
Eftermiddagen kommer att bestå i två pass med valbara workshops med olika slöjdande att välja bland. Vill du hålla i en workshop? Anmäl intresse att hålla i workshop här (länk, anmäl senast 14 oktober). Passen är 1,5 h och du fixar det material som behövs själv (vi kan hjälpa till med material).

Vi ser fram emot en givande dag!


Hälsningar
Elin Winnerhed Lidqvist, Västra Stenhagens skola
Elisabet Jagell, Växthusets skola
Hans Jonsson, Johannesbäcksskolan
Madeleine Hall Carlsson, Sunnerstaskolan


Bilder från Slöjdstafetten i Uppsala. Pinnen är just nu på Von Bahrs skola. Läs mer om hälsningarna från vår Uppsalastafettpinne på www.slojdstafetteniuppsala.se Den här bloggen Slöjdlärarna i Uppsala är ett digitalt forum för oss slöjdlärare i Uppsala. Administratör för bloggen är Elisabet Jagell. Hör av er på elisabet.m.jagell@uppsalaskolor.net när ni vill bidra med inlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar