fredag 24 oktober 2014

Program för nätverksträffen 27/10 2014


8.30       Välkomna, presentation av oss och av dagen
              Återkoppling från 7/1
              Intro av studiematerial

9.15       FIKA

9.45       Presentation av eftermiddagens workshops
              Fjärde förmågan
              Teach meet

ca 10.30  Ut i grupper för samtal utifrån frågor

11.20      Kort samling för info om workshop-grupper

11.30      LUNCH på egen hand

12.30      Workshop 1

14.00      FIKA

14.30-16 Workshop 2 + utvärdering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar