måndag 28 september 2015

"Fritt val ger könsuppdelad slöjd"

I ett tidigare inlägg - Fortbildning i örat - tipsade jag om bra Podcasts för lärarfortbildning. Ett tillägg till listan är Lärarnas Riksforbunds podcast Lärarpodden. I kanalen finns nu ett nytt avsnitt där Erik Sigurdson berättar om sin forskning om genus inom trä- och metallslöjden.

När eleverna får välja slöjd så sker fortfarande den traditionella uppdelningen i 80 procent av fallen att flickor väljer syslöjd och pojkar väljer träslöjd. Erik Sigurdson problematiserar kring på vilket sätt gamla föreställningar om mansfostran lever kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö.

Lärarpodden #15 Genusforskning inom slöjdämnen

Läs även artikeln: ”Fritt val ger könsuppdelad slöjd”

Photo credit: sundaykofax / Foter / CC BY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar